Vietcetera: Đưa câu chuyện Việt vươn tầm thế giới - Trang chủ
Azerai

Vietcetera


How I Manage: Michael Ngo - Giám đốc Quốc gia, ELSA Vietnam

Michael Ngo, Giám đốc Quốc gia của ELSA Vietnam, chia sẻ chiến lược phát triển để hiện thực hoá sứ mệnh trở thành ứng dụng học nói tiếng Anh hàng đầu thế giới.

Thứ Hai có gì mà ai cũng ghét?

Thứ Hai có gì mà ai cũng ghét?

VIDEO
Play video


Vietcetera VIDEO
1/0

No Data