Vietnamese | Vietcetera
Siêu thị online | KameMart
Vietnamese
Follow to recieve more articles and authors write about this topic
Ha Truc: Người Việt trẻ xây dựng thương hiệu Việt

Ha Truc: Người Việt trẻ xây dựng thương hiệu Việt

Một trong những ẩn số của xã hội Việt Nam hiện đại là lối sống của những người Việt trẻ – thế hệ thiên niên kỷ (millennials). Họ đang làm gì? Suy nghĩ ra sao? Làm thế nào để các doanh nghiệp, con người và xu hướng có thể phát triển để thích ứng với những gì thế hệ trẻ ở Việt Nam cần và mong muốn? Nếu bạn là người Việt Nam ở nước ngoài thuộc các thế hệ […]