5 Lời khuyên giúp Start-up chống chọi COVID-19 khi chưa có hỗ trợ từ nhà đầu tư | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe
Vietcetera

Đang đọc :

5 Lời khuyên giúp Start-up chống chọi COVID-19 khi chưa có hỗ trợ từ nhà đầu tư

5 Lời khuyên giúp Start-up chống chọi COVID-19 khi chưa có hỗ trợ từ nhà đầu tư

Việc thu hút vốn đầu tư đang rất khó khăn khi nhiều quỹ hay cá nhân đang hạn chế việc đổ vốn vào các dự án mới. Vậy thì, các startup nên làm gìi?

QUẢNG CÁO
QUẢNG CÁO
Yêu thích