A Working Woman: Cách tính toán những ngã rẽ cuộc đời từ doanh nhân Kim Oanh | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

A Working Woman: Cách tính toán những ngã rẽ cuộc đời từ doanh nhân Kim Oanh

Cùng chúng tôi tìm hiểu về giá trị sống và cách quản lý, xây dựng đội ngũ cộng sự của chị Nguyễn Thị Kim Oanh, CEO của Sudest Production kiêm thành viên hội đồng quản trị của công ty Red Wok, tiền thân là Wrap & Roll.

Editor's Pick