A Working Woman: Lisa Le Long - Người trao cơ hội thứ hai cho những món hàng hiệu cao cấp | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe
Vietcetera

Đang đọc :

A Working Woman: Lisa Le Long - Người trao cơ hội thứ hai cho những món hàng hiệu cao cấp

A Working Woman: Lisa Le Long - Người trao cơ hội thứ hai cho những món hàng hiệu cao cấp

Được truyền cảm hứng từ người bạn đồng hành, Lisa Le Long quyết định bắt đầu hành trình khởi nghiệp của mình với RE.LOVED, cộng đồng/ứng dụng tiên phong trong việc kết nối người mua và người bán, nhằm trao cơ hội thứ hai cho những món hàng cao cấp đã qua sử dụng tại Việt Nam.

QUẢNG CÁO
Yêu thích