Ask A Senior: Dzũng Yoko và những bộc bạch về ngành Fashion Media | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Ask A Senior: Dzũng Yoko và những bộc bạch về ngành Fashion Media

Trong chuyên mục Ask a Senior lần này, hãy cùng chúng tôi lắng nghe Dzũng Yoko chia sẻ chân thực về ngành thời trang và những yếu tố để thành công.

Editor's Pick