Ask A Senior: Giám đốc Sáng tạo của Ogilvy Tiên Võ chia sẻ về ngành quảng cáo | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe
Vietcetera

Đang đọc :

Ask A Senior: Giám đốc Sáng tạo của Ogilvy Tiên Võ chia sẻ về ngành quảng cáo

Ask A Senior: Giám đốc Sáng tạo của Ogilvy Tiên Võ chia sẻ về ngành quảng cáo

Trong tập tiếp theo của series Ask A Senior, Vietcetera tìm đến chị Tiên Võ, Giám đốc Sáng tạo của công ty Ogilvy Việt Nam để nghe chị chia sẻ để trở thành một thủ lĩnh sáng tạo.

Yêu thích