Ask A Senior: Scott Hodgetts, General Manager của Sheraton Saigon Hotel & Towers | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe
Vietcetera

Đang đọc :

Ask A Senior: Scott Hodgetts, General Manager của Sheraton Saigon Hotel & Towers

Ask A Senior: Scott Hodgetts, General Manager của Sheraton Saigon Hotel & Towers

Sự nghiệp của ông Scott Hodgetts, hiện là General Manager của Sheraton Saigon Hotel & Towers, người chịu trách nhiệm vận hành khách sạn.

Nguồn: Cơ Nguyễn cho Vietcetera.

QUẢNG CÁO
Yêu thích