Ask A Senior: Từ nhân viên bán hàng đến Giám đốc Sáng tạo | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Ask A Senior: Từ nhân viên bán hàng đến Giám đốc Sáng tạo

Tuân Lê đã từng thử sức ở nhiều vị trí khác nhau và đặt chân đến nhiều vùng đất mới trước khi quyết định gắn bó với ngành sáng tạo. Vừa qua, Tuân Lê đã chia sẻ với Vietcetera về cuộc hành trình trở thành Giám đốc Sáng tạo của anh.

Ask A Senior: Từ nhân viên bán hàng đến Giám đốc Sáng tạo