Bản tóm tắt Vietnam Innovators Podcast Ep.6: Michael Ngo, Giám đốc Quốc gia, ELSA Vietnam | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe
Vietcetera

Đang đọc :

Bản tóm tắt Vietnam Innovators Podcast Ep.6: Michael Ngo, Giám đốc Quốc gia, ELSA Vietnam

Bản tóm tắt Vietnam Innovators Podcast Ep.6: Michael Ngo, Giám đốc Quốc gia, ELSA Vietnam

Bài viết này là bản tóm tắt nội dung số mới nhất của podcast Vietnam Innovators, trò chuyện cùng Michael Ngô, Country Manager của ELSA Speak. Để lắng nghe trọn vẹn nội dung, mời bạn theo dõi YouTube, Spotify, và Apple Podcast của Vietcetera.

Nguồn: Vietcetera

QUẢNG CÁO
QUẢNG CÁO
Yêu thích