fbview Cứ để con | Vietcetera
TH True Milk Banner
Cứ để con

Cứ để con

“Cứ để con!” là chuỗi nội dung của Vietcetera, song hành cùng dự án Học Yêu By Prudential, với thông điệp: Trong gia đình, tình yêu chảy xuôi, và cũng chảy ngược; hãy học yêu để trở thành điểm tựa của nhau.

4 Giai đoạn của cuộc đời

4 Giai đoạn của cuộc đời

Tôi dạy bố bỏ thuốc lá

Tôi dạy bố bỏ thuốc lá

“Bõ công nuôi nó!”

“Bõ công nuôi nó!”

"Thay bố mẹ làm điểm tựa cho em."

"Thay bố mẹ làm điểm tựa cho em."