Bóc Term: Tiêu dùng phô trương là gì? Cách mua hàng nói gì về bạn? | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Bóc Term: Tiêu dùng phô trương là gì? Cách mua hàng nói gì về bạn?

Nếu khi mua những mặt hàng xa xỉ, bạn có xu hướng thích những logo nổi bật hơn những logo chìm, có thể bạn là một nạn nhân của tiêu dùng phô trương.

Nguồn: Crazy Rich Asian

Editor's Pick