Vừa làm vừa chơi mà vẫn quản lý công việc hiệu quả? Chào mừng đến với phương pháp Bullet Journal! | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe
Vietcetera

Đang đọc :

Vừa làm vừa chơi mà vẫn quản lý công việc hiệu quả? Chào mừng đến với phương pháp Bullet Journal!

Vừa làm vừa chơi mà vẫn quản lý công việc hiệu quả? Chào mừng đến với phương pháp Bullet Journal!

Vừa quản lý công việc hiệu quả, lại vừa thỏa sức sáng tạo chính là sức mạnh của Bullet Journal.

Hình ảnh trong bài được thiết kế bởi Trà Nhữ, với ảnh chụp bởi Esala.

Yêu thích