Câu chuyện thương hiệu: Bản sắc BAEMIN — "Tán gẫu cũng là một năng lực cạnh tranh" | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe
Vietcetera

Đang đọc :

Câu chuyện thương hiệu: Bản sắc BAEMIN — "Tán gẫu cũng là một năng lực cạnh tranh"

Câu chuyện thương hiệu: Bản sắc BAEMIN — "Tán gẫu cũng là một năng lực cạnh tranh"

Trò chuyện cùng anh Nguyễn Trung Thành - Giám đốc điều hành BAEMIN Việt Nam, về văn hoá làm việc và cách mà cả đội ngũ cùng nhau phấn đấu để trở thành một trong các ứng dụng đi đầu trong lĩnh vực Giao đồ ăn tại thị trường Việt Nam.

QUẢNG CÁO
QUẢNG CÁO
Yêu thích