Sáng Tạo | Vietcetera
Siêu thị online | KameMart
Sáng Tạo
Theo dõi để nhận thêm các bài viết và tác giả về chuyên mục này!
Bóc Term: Weeaboo (wibu) là gì? Bạn có phải là một weeaboo?

Bóc Term: Weeaboo (wibu) là gì? Bạn có phải là một weeaboo?

1. Weeaboo là gì? Weeaboo /’wiːbuː/ (danh từ) chỉ những người ngoại quốc tôn sùng văn hóa Nhật thái quá, đến mức chối bỏ văn hóa của mình. Weeaboo còn được gọi weeb, wanpanese, hoặc wibu. Từ này từng mang nặng sắc thái miệt thị, thường được dùng bởi những người khó chịu với sự cuồng Nhật. 2. Nguồn gốc của weeaboo? Thế kỷ 18 và 19, nghệ thuật Nhật Bản bắt đầu du nhập vào châu Âu với các […]