Công thức pha chế thành công của Kristian Harmston, Nhà sáng lập Alchemy Wines & Spirits Asia | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Công thức pha chế thành công của Kristian Harmston, Nhà sáng lập Alchemy Wines & Spirits Asia

Kristian Harmston của Alchemy Wines & Spirits Asia, chia sẻ về việc tạo nên một lối đi riêng trong ngành đồ uống có cồn Việt Nam.

Kristian Harmston - nhà sáng lập Alchemy Wines & Spirits Asia. | Nguồn: Cơ Nguyễn cho Vietcetera.

Editor's Pick