Độ hiệu quả thật sự của brainstorming | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Độ hiệu quả thật sự của brainstorming

Brainstorming là phương pháp động não để giúp ta phát triển ý tưởng hiệu quả hơn. Tuy nhiên, brainstorming vẫn có một số giới hạn khiến ta bị 'kẹt' ý tưởng

Editor's Pick