Du học đã giúp tôi trưởng thành như thế nào? | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Du học đã giúp tôi trưởng thành như thế nào?

Đi du học không chỉ giúp tôi tiếp cận hệ thống giáo dục tiên tiến hay cơ hội tốt hơn, mà còn là những trải nghiệm và hệ tư tưởng mới — những điều mà nếu không đi du học và sống tự lập, tôi sẽ không thể chiêm nghiệm được.