Dùng thử 4 ứng dụng tài chính dành cho giới trẻ tại thị trường Việt Nam | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe
Vietcetera

Đang đọc :

Dùng thử 4 ứng dụng tài chính dành cho giới trẻ tại thị trường Việt Nam

Dùng thử 4 ứng dụng tài chính dành cho giới trẻ tại thị trường Việt Nam

Khi sân chơi đầu tư tài chính trong nước đang có xu hướng trẻ hoá và năng động hơn, vị thế và nhu cầu sử dụng các ứng dụng tài chính ngày đang ngày được củng cố hơn.

Nguồn: Shutterstock

QUẢNG CÁO
Yêu thích