Học gì trước khi có quá nhiều kiến thức cần dung nạp? | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Học gì trước khi có quá nhiều kiến thức cần dung nạp?

Ma trận tiện ích thời gian - cách thức để biết nên ưu tiên kỹ năng gì để học.