How I Manage: Aaron Ferguson, Giám đốc Pháp chế tại Standard Chartered Việt Nam và những đầu tư cho cộng đồng | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

How I Manage: Aaron Ferguson, Giám đốc Pháp chế tại Standard Chartered Việt Nam và những đầu tư cho cộng đồng

Để hiểu hơn về mô hình kinh doanh hướng về cộng đồng, cùng Vietcetera gặp gỡ Aaron Ferguson, Giám đốc Pháp chế tại ngân hàng Standard Chartered.

Hình ảnh được thực hiện bởi Cơ Nguyễn cho Vietcetera

Editor's Pick