How I Manage: Avik Chatterjee - Phó Tổng Giám Đốc Marketing tại Marico SEA | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

How I Manage: Avik Chatterjee - Phó Tổng Giám Đốc Marketing tại Marico SEA

Cùng nghe Phó Tổng Giám Đốc Marketing tại Marico SEA -- Avik Chatterjee -- chia sẻ các thông tin trong quá trình xây dựng chiến lược truyền thông độc đáo.

Editor's Pick