How I Manage: Biên Nguyễn - Khi kinh doanh mang tính nghệ thuật và chất thơ | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

How I Manage: Biên Nguyễn - Khi kinh doanh mang tính nghệ thuật và chất thơ

Nhà sáng lập CHC Hospitality Biên Nguyễn và những chia sẻ của anh về cách điều hành một tập đoàn F&B, quản lý nhân viên và những bài học trong cuộc sống.

Editor's Pick