How I Manage: Kinh nghiệm điều hành thương hiệu nội thất từ John Reeves | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

How I Manage: Kinh nghiệm điều hành thương hiệu nội thất từ John Reeves

Tiếp nối thành công của thiết kế bàn chân quỳ Luis, John Reeves đã thành lập Reeves Design, và đây là cách anh vận hành thương hiệu nội thất này trong suốt 14 năm qua.