How I Manage: Richard Burrage — Giám đốc điều hành Công ty Cimigo | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe
Vietcetera

Đang đọc :

How I Manage: Richard Burrage — Giám đốc điều hành Công ty Cimigo

How I Manage: Richard Burrage — Giám đốc điều hành Công ty Cimigo

Hãy cùng Vietcetera trò chuyện và tìm hiểu về sự nghiệp, phong cách lãnh đạo nhạy bén cũng như những kinh nghiệm trong nghề của Richard Burrage ở cương vị

Richard Burrage – Người sáng lập kiêm Giám Đốc Điều Hành đã xây dựng Cimigo

QUẢNG CÁO
QUẢNG CÁO
Yêu thích