IKIGAI: Đi tìm "lẽ sống" giúp startup bạn vượt khó mùa COVID-19 | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

IKIGAI: Đi tìm "lẽ sống" giúp startup bạn vượt khó mùa COVID-19

Nhà đầu tư quỹ Genesia chia sẻ các ví dụ startup áp dụng thành công triết lý IKIGAI để sống sót qua COVID-19.

Nguồn: Unsplash.

Editor's Pick