Truyền hình K+: Biến chuyển cùng dòng chảy của xu hướng truyền hình | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Truyền hình K+: Biến chuyển cùng dòng chảy của xu hướng truyền hình

Chị Trịnh Thị Thủy Liên, Giám đốc Nội dung và các kênh K+, chia sẻ về sự phát triển của OTT truyền hình tại Việt Nam.

Nguồn: K+

Editor's Pick