Một giờ của bạn đáng giá bao nhiêu? | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Một giờ của bạn đáng giá bao nhiêu?

Ai cũng có đủ 1 ngày 24 tiếng, nhưng đầu tư chúng vào đâu lại là yếu tố quyết định sự thành bại của một người.

Nguồn: pch.vector/Freepik

Editor's Pick