Những thông số về hoạt động kinh doanh bạn cần nắm rõ khi gặp nhà đầu tư | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Những thông số về hoạt động kinh doanh bạn cần nắm rõ khi gặp nhà đầu tư

Mai Ho - nhà đầu tư quỹ Hustle chia sẻ: "Số liệu tốt không phải điều quan trọng nhất để startup nhận được sự đầu tư".

Editor's Pick