Office Gossip: Đi làm mà cứ bị hỏi tuổi thì phải làm sao? | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe
Vietcetera

Đang đọc :

Office Gossip: Đi làm mà cứ bị hỏi tuổi thì phải làm sao?

Office Gossip: Đi làm mà cứ bị hỏi tuổi thì phải làm sao?

Một vài gợi ý hay cho bạn khi chưa biết phải trả lời câu "Bao nhiêu tuổi đấy" khi đi làm.

Nhi Thanh @obanhmis cho Vietcetera.

QUẢNG CÁO
QUẢNG CÁO
Yêu thích