Office Gossip: Học sai ngành, làm trái nghề, tôi “thu thập" được gì? | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Office Gossip: Học sai ngành, làm trái nghề, tôi “thu thập" được gì?

Một vài trong số những điều mà việc học “sai” ngành, làm “trái” nghề đã dạy tôi. Nói chung là, chúng không phải là uổng phí hoàn toàn đâu

Office Gossip: Học sai ngành, làm trái nghề, tôi “thu thập" được gì?