#Bóc MV | Vietcetera
Billboard banner

#Bóc MV

Táo: Mình không viết nhạc lúc vui

Âm Nhạc

Táo: Mình không viết nhạc lúc vui

"Mình coi tất cả các cảm xúc là ngang bằng nhau, vui không hoàn toàn là tốt, mà buồn thì cũng không hẳn là xấu. Chỉ có điều, mình khai thác nỗi buồn thành âm nhạc tốt hơn những cảm xúc khác.”
Lê Nghĩa
Lê Nghĩa

06 Thg 12