#Điện ảnh | Vietcetera

#Điện ảnh

Điệu Bond giã từ (*)

Điện Ảnh

Điệu Bond giã từ (*)

James Bond xuất hiện sáng chói trong nền điện ảnh khi xã hội đang cần một cuộc "cách mạng văn hoá" và cũng giã từ trọn vẹn với những đổi thay bùng nổ và sâu sắc.
Lâm Lê

Lâm Lê

·

31 Thg 12