#Doanh nghiệp xã hội - Trang 3 | Vietcetera

#Doanh nghiệp xã hội

Zó Project: Lưu giữ nét đẹp giấy dó Việt

Khởi Nghiệp

Zó Project: Lưu giữ nét đẹp giấy dó Việt

Zó Project ra đời với mục tiêu giữ lại một ngành nghề truyền thống, một loại giấy đẹp của dân tộc Việt - giấy dó. Không dừng lại tại đó, doanh nghiệp xã hội này cũng góp phần tạo ra công việc cho các cộng đồng thiểu số, những người phụ nữ dân tộc để họ có thêm thu nhập.

Thai Anh Ngo

Thai A.

·

08 Thg 11