#Fashion designer | Vietcetera

#Fashion designer

Môi Điên và những biên độ sáng tạo

Môi Điên và những biên độ sáng tạo

Tom Trandt bắt đầu khởi nghiệp với Môi Điên cùng đội ngũ chỉ vỏn vẹn 3 người. Sau gần 2 năm, Môi Điên nay là nơi làm việc của một đội ngũ sáng tạo hơn 10 người, hăng say làm việc để cho ra đời các thiết kế sáng tạo trong xử lý chất liệu, độc đáo trong kiểu dáng, và thân thiện với môi trường.