#Thăng tiến - Trang 5 | Vietcetera

#Thăng tiến

6 Khoá học online về kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp dành cho nhà quản lý và lãnh đạo

Thăng Tiến

6 Khoá học online về kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp dành cho nhà quản lý và lãnh đạo

Với lịch trình dày đặc, làm thế nào để những người quản lý, lãnh đạo cấp cao tại các doanh nghiệp có thể tiếp tục học hỏi, phát triển kỹ năng lãnh đạo? Và liệu còn khía cạnh nào khác của doanh nghiệp của người lãnh đạo cũng cần phải quan tâm để có thể phát triển bền vững? Sau đây là 6 khoá học online các nhà quản lý và lãnh đạo nên tham gia để sẵn sàng cho thập kỷ mới.

Vietcetera

Vietcetera

·

05 Thg 06