Tóm Lại Là: ELLE Vietnam dừng xuất bản, kỉ nguyên tạp chí thời trang sắp hết? | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe
Vietcetera

Đang đọc :

Tóm Lại Là: ELLE Vietnam dừng xuất bản, kỉ nguyên tạp chí thời trang sắp hết?

Tóm Lại Là: ELLE Vietnam dừng xuất bản, kỉ nguyên tạp chí thời trang sắp hết?

“ELLE Vietnam tạm dừng xuất bản là một báo động đỏ, nhắc nhở media tại Việt Nam cần cải tiến và thay đổi.” - một nhân viên tại ELLE cho biết.

Nguồn: ELLE Vietnam

QUẢNG CÁO
Yêu thích