Tóm Lại Là: Lupin có gì mà vào top 10 Netflix Việt Nam nhanh thế? | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Tóm Lại Là: Lupin có gì mà vào top 10 Netflix Việt Nam nhanh thế?

Lupin, bộ phim Pháp được lấy cảm hứng từ siêu trộm Arsène Lupin trên Netflix, có gì mà vừa ra mắt đã lọt top 10?

Nguồn: Lupin

Editor's Pick