Tóm Lại Là: Nhiễm COVID-19, vợ chồng Tom Hanks phản ứng thế nào? | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe
Vietcetera

Đang đọc :

Tóm Lại Là: Nhiễm COVID-19, vợ chồng Tom Hanks phản ứng thế nào?

Tóm Lại Là: Nhiễm COVID-19, vợ chồng Tom Hanks phản ứng thế nào?

Đôi vợ chồng Tom Hanks và Rita Wilson vẫn rất tỉnh mặc dù đã bị chuẩn đoán nhiễm virus từ đại dịch COVID-19.

Tom Hanks and Rita Wilson

QUẢNG CÁO
Yêu thích