Trà Vẫn Còn Nóng: Cuối năm xem phim Việt, coi Apple và Facebook cãi nhau! | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Trà Vẫn Còn Nóng: Cuối năm xem phim Việt, coi Apple và Facebook cãi nhau!

Thong thả thưởng trà, "hóng chuyện" các ông lớn cãi nhau!

Nguồn: Bích Hồ cho Vietcetera