Việt Kiều: Người dẫn đầu hay kẻ quá giang? | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Việt Kiều: Người dẫn đầu hay kẻ quá giang?

”Những người mang danh Việt kiều về nước như tôi, là người dẫn đầu xu hướng hay chỉ là những kẻ quá giang sự đi lên của đất nước?”

Editor's Pick