Vietnam Innovator: Wee Digital — Tương lai thanh toán không tiền mặt của Việt Nam | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe
Vietcetera

Đang đọc :

Vietnam Innovator: Wee Digital — Tương lai thanh toán không tiền mặt của Việt Nam

Vietnam Innovator: Wee Digital — Tương lai thanh toán không tiền mặt của Việt Nam

Cùng nghe nhà sáng lập của Wee Digital chia sẻ về những ứng dụng tiềm năng của nhận dạng sinh trắc học và một tương lai không tiền mặt tại Việt Nam.

Christian Nguyễn. | Nguồn: Cơ Nguyễn cho Vietcetera.

QUẢNG CÁO
QUẢNG CÁO
Yêu thích