Vietnam Remote Workforce: Làm việc từ xa, đẩy lùi Corona | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Vietnam Remote Workforce: Làm việc từ xa, đẩy lùi Corona

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Vietnam Remote Workforce ra đời nhằm chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, và các dịch vụ hỗ trợ cho việc chuyển sang mô hình làm việc từ xa.

Editor's Pick