Vietnamese Innovator: Changmakeup - Biến đam mê thành sự nghiệp | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe
Vietcetera

Đang đọc :

Vietnamese Innovator: Changmakeup - Biến đam mê thành sự nghiệp

Vietnamese Innovator: Changmakeup - Biến đam mê thành sự nghiệp

Lọt vào danh sách 30 Under 30 của Forbes, Changmakeup, hay Ngô Quỳnh Trang là minh chứng cho sự nhiệt huyết và dám nghĩ dám làm của thế hệ người Việt trẻ.

QUẢNG CÁO
QUẢNG CÁO
Yêu thích