Voices From Sonatus: Tracey Trang Đỗ, Giám đốc Nhân sự của Shopee Việt Nam | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Voices From Sonatus: Tracey Trang Đỗ, Giám đốc Nhân sự của Shopee Việt Nam

Tọa lại giữa trung tâm Sài Gòn, Sonatus là mô hình văn phòng chia sẻ cao cấp được các tập đoàn Việt Nam và đa quốc gia tin tưởng chọn đặt trụ sở.

Tracey Trang Đỗ, Giám đốc Nhân sự, Shopee Việt Nam. | Nguồn: Cơ Nguyễn cho Vietcetera.

Editor's Pick