Voices of Vietcetera x Julia Đoàn: Đánh thức tinh thần khởi nghiệp | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Voices of Vietcetera x Julia Đoàn: Đánh thức tinh thần khởi nghiệp

Trong số đầu tiên của Voices of Vietcetera x Julia Đoàn, cùng quay ngược về những ngày đầu Julia về Việt Nam để hiểu thêm chặng đường trở thành một người kinh doanh thời trang như cô hiện nay.