Wayne Besant, CEO của AIA Việt Nam: “Chúng tôi chú trọng kết quả, nhưng đó phải là kết quả của sự chính trực.” | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe
Vietcetera

Đang đọc :

Wayne Besant, CEO của AIA Việt Nam: “Chúng tôi chú trọng kết quả, nhưng đó phải là kết quả của sự chính trực.”

Wayne Besant, CEO của AIA Việt Nam: “Chúng tôi chú trọng kết quả, nhưng đó phải là kết quả của sự chính trực.”

Đôi lúc, thật tốt khi là một doanh nghiệp nhỏ và tập trung vào những thị trường ngách. Nhưng bảo hiểm là một ngành mà ở đó, quy mô là điều tối quan trọng.

Wayne Besant - CEO tại AIA Việt Nam. | Nguồn: Vietcetera

Yêu thích