#WFHTips: Burnout khi làm việc tại nhà, bạn đã biết cách giải quyết? | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

#WFHTips: Burnout khi làm việc tại nhà, bạn đã biết cách giải quyết?

Không quản lý tốt thời gian dành cho công việc và đời sống dễ khiến bạn “hết năng lượng”, đặc biệt trong mùa làm việc tại nhà. 3 Bí quyết sau sẽ hữu ích.