Bích Trâm's profile at Vietcetera. | Vietcetera
Billboard banner
Bích Trâm
Editor

Bích Trâm

Người đưa đò giữa 2 ngôn ngữ

Thường là người ẩn mặt sau dòng chữ “Chuyển ngữ bởi…” ở cuối bài nhưng gần đây đã lộ mặt với tư cách tác giả. Thích làm nhiều thứ nên cái gì cũng học chút chút (nhưng không xuất sắc ở mảng nào).