Jio Health 's profile at Vietcetera | Vietcetera
Updates on COVID-19 in VietnamUpdates on COVID-19 in VietnamRead More
Jio Health

Contributor

Jio Health

facebook profilewebsite profile

Jio Health là công ty tiên phong trong lĩnh vực y tế công nghệ tại Việt Nam, một trong những thương hiệu hiếm hoi hướng tới các giải pháp chăm sóc sức khỏe chủ động.

Jio Health là công ty tiên phong trong lĩnh vực y tế công nghệ tại Việt Nam, một trong những thương hiệu hiếm hoi hướng tới các giải pháp chăm sóc sức khỏe chủ động.

Lấy đội ngũ bác sĩ là trung tâm, với sự hợp lực của đội ngũ chuyên nghiệp với tư duy đổi mới, Jio Health xây dựng một hệ sin...

Read more
ALL ARTICLE